Weg met fileproblemen

Weg met fileproblemen

11/17/2021 - 20:57

Helaas hebben we er allemaal wel eens mee te maken: file. Filerijden is tegenwoordig één van de grootste ergernissen van de Nederlandse bevolking. Het lijkt vaak dat files moeilijk te verhelpen zijn, maar met een paar simpele aanpassingen zouden we het probleem goed moeten kunnen aanpassen. Zo kan het helpen om wegen te verbreden en bruggen aan te passen, precies zoals gepland staat voor het traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder op de A27.
Built Environment
  • Studentenwerk

Dit artikel is geschreven door Mandy Ippel als opdracht voor het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden, tijdens het academisch jaar 2019 - 2020.

 

Het probleem
Een van de drukstbezochte wegen in Nederland is momenteel de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Dit blijkt uit een onderzoek van de ANWB. Dit onderzoek geeft aan op welke plaatsen in Nederland de meeste files ontstaan. Zowel tijdens de ochtendspits als de avondspits, zijn er delen van de A27 drukbezet door files. Zo staat tijdens de ochtendspits het traject tussen Geertruidenberg en Gorinchem op de tweede plaats in de lijst en staat tijdens de avondspits het traject tussen Lexmond en Werkendam zelfs op de eerste plaats. Deze files ontstaan door een slechte doorstroming van al het verkeer. (ANWB, 2019)

Een van de simpele oorzaken van dit probleem is dus ook een veel te smalle snelweg. Er is momenteel niet genoeg ruimte voor al het passerende verkeer en daar moet snel verandering in komen. Deze smalle wegen leiden tot veel onveilige situaties: er komen veel giftige uitlaatgassen in de atmosfeer, er gebeuren veel ongelukken en er ontstaan verschillende sluiproutes. Dit betekent dat er in de omliggende woonplaatsen veel meer verkeer passeert dan dat eigenlijk de bedoeling is. De wegen in deze woonplaatsen worden drukker en worden dus ook een stukje onveiliger.

Niet alleen de smalle wegen leiden tot deze problemen. Ook de verkeerslichten en de verschillende bruggen brengen een aantal problemen met zich mee. De verkeerslichten die bij knooppunt Hooipolder zijn gesitueerd, zouden voor een goede doorstroom moeten zorgen. Helaas hebben deze verkeerslichten niet het gewenste effect geleverd. Er staat regelmatig veel verkeer te wachten voor deze verkeerslichten en door een te korte afrit en een veel te korte uitvoegstrook, staan de voertuigen vaak al honderden meters voor de afrit stil. Dit stilstaande verkeer is een zeer grote hinder op de rechterrijstrook, waardoor het overige verkeer alleen nog maar kan passeren via de linkerrijstrook. Deze enkele rijstrook is veel te weinig voor al het overige verkeer, waardoor er dus al snel een file ontstaat. Deze verkeerslichten hebben dus niet het gewenste effect behaald. (Marcelissen, 2018)

Een laatste oorzaak is de slechte kwaliteit van o.a. de Merwedebrug (figuur 1). Deze brug is heel wat jaren geleden aangelegd, maar heeft nooit het gewenste onderhoud gehad. Er ontstaan regelmatig problemen met de brug, zoals haarscheurtjes in het wegdek of het uitzetten van het materiaal bij hoge temperaturen. Hierdoor moeten er regelmatig aanpassingen aan de brug worden verricht, waardoor het verkeer erg lastig kan passeren. Door het slechte onderhoud is de brug van mindere kwaliteit en moet deze vaak gerepareerd worden. De weg wordt dan afgesloten en al het verkeer kan geen kant meer op. (Rijnmond, 2019) (Rijkswaterstaat, 2019)

De oplossingen
Deze problemen spelen al een geruime tijd en daardoor werd in 2016 een definitief plan met oplossingen opgesteld. Momenteel worden de laatste aanpassingen verricht en de laatste vergunningen aangevraagd om in 2022 te starten met de realisatie van een nieuwe snelweg: meer rijbanen en vervanging van de bruggen. (Rijkswaterstaat, sd) (Rijkswaterstaat, sd)

Een van de eerste stappen die gezet zal worden, is het veranderen van knooppunt Hooipolder. Momenteel bevinden zich op dit knooppunt verschillende verkeerslichten die de vlotte doorstroom verhinderen. Het plan is om deze verkeerslichten weg te halen en een verbindingsboog van de A59 naar de A27 richting Gorinchem aan te leggen. Deze verbindingsboog zal ervoor moeten zorgen dat verkeer zich niet kan ophopen en dat het ontstaan van files af zal nemen. (Marcelissen, 2018)

Een van de verdere stappen is het verbreden van de gehele weg tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om te beginnen zal het stuk snelweg tussen Werkendam en Hooipolder worden aangepast. Deze weg zal in beide richtingen gaan bestaan uit twee rijstroken met een extra spitsstrook. Dit traject levert vaak niet de grootste problemen en krijgt daarom ook maar een kleine aanpassing.

Het gedeelte van de snelweg tussen Scheiwijk en Werkendam krijgt een grotere aanpassing. Zo wordt in de richting van Werkendam de weg uitgebreid met twee extra rijstroken, met als resultaat een snelweg van vier rijstroken breed. In de richting van Scheiwijk wordt de snelweg uitgebreid met maar een rijstrook. Dit wordt op deze manier aangepakt omdat de doorstroom richting Werkendam veel slechter is dan richting Scheiwijk. Door het meest drukke gedeelte van de snelweg uit te breiden, zal de kans op file geminimaliseerd worden.

Op het traject tussen Scheiwijk en Everdingen zal ook maar een kleine aanpassing worden uitgevoerd. De twee rijstroken die zich in beide richtingen bevinden zullen alleen worden uitgebreid met een extra spitsstrook. Net zoals het traject tussen Werkendam en Hooipolder, levert dit traject ook minder problemen op dan het stuk tussen Werkendam en Scheiwijk. Deze aanpassing wordt in beide richtingen uitgevoerd en kan bij drukte toch een gepaste oplossing bieden.

Het laatste stuk van de snelweg dat wordt aangepast, ligt tussen Everdingen en Houten. Deze weg wordt alleen richting het zuiden, dus richting Everdingen, aangepast. Deze rijbaan wordt verbreed van twee naar vier rijstroken. De weg in tegengestelde richting zal geen aanpassingen krijgen, dit stuk van de snelweg zal zijn twee rijstroken en een spitsstrook behouden.

Naast het verbreden en aanpassen van de wegen, zullen ook de drie bruggen die zich op het gehele traject bevinden, worden aangepast. Zo zal in 2022 de vervanging van de Merwedebrug bij Gorinchem van start gaan. Als eerste zal er een noodbrug worden aangelegd. Deze noodbrug zal gedurende de vervanging van de oorspronkelijke brug in gebruik zijn en zal weer worden afgebroken op het moment dat de nieuwe Merwedebrug volledig gerealiseerd is en in gebruik is genomen. Het aanleggen van de nieuwe Merwedebrug zal ongeveer zes tot zeven jaar duren.

Niet alleen de Merwedebrug zal compleet vervangen worden, maar ook de Keizersveerbrug (figuur 6) en de Hagesteinsebrug (figuur 5). De werkwijze voor het vervangen van deze bruggen zal hetzelfde verlopen als bij het vervangen van de Merwedebrug. Wanneer de realisatie van deze nieuwe bruggen gestart wordt is voor nu nog onbekend.

De laatste brug die zich op dit traject bevindt, is de Houtens brug (figuur 7). Deze brug zal niet worden vervangen, maar alleen worden gerenoveerd. De schade die deze brug in de afgelopen jaren heeft opgelopen, is aanzienlijk minder dan de andere drie bruggen, waardoor alleen een renovatie voldoende zal zijn.

De toekomst
Het grote doel van al deze aanpassingen is natuurlijk een zo goed mogelijke doorstroming van het verkeer en zo weinig mogelijk filevorming. Met deze aanpassingen zal het sluipverkeer hoogstwaarschijnlijk verminderen, zal het snelwegennetwerk beter beschikbaar zijn, zullen er genoeg alternatieve routes zijn bij verkeersongevallen en zal de weg een goede basis zijn voor de toekomstige verkeersstromen. Helaas zullen al deze aanpassingen nog wel even op zich moeten wachten. Het zal best een tijd duren voordat alle plannen zullen worden uitgevoerd. Zoals momenteel in de planning is vastgesteld, zal het zuidelijke gedeelte van de weg, tussen Everdingen en knooppunt Hooipolder, tussen 2027 en 2029 geopend kunnen worden. Het noordelijke gedeelte, tussen Houten en Everdingen, staat gepland tussen 2028 en 2030. We hopen met deze aanpassingen het fileprobleem te kunnen oplossen. (Rijkswaterstaat, sd)