Magazine: Duurzaamheid & Leefbaarheid

Magazine: Duurzaamheid & Leefbaarheid

07/18/2022 - 10:01

Studenten, docenten, onderzoekers en partijen uit het werkveld van Built Environment die samen complexe vraagstukken rondom duurzaamheid en leefbaarheid oppakken en daarbij leren van en met elkaar. Dat vormde de basis voor de Learning Community Duurzaamheid & Leefbaarheid.
Built Environment
  • Kennis

In een pilot, met steun vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), mocht het domein de afgelopen drie jaar pionieren met deze vernieuwende onderwijsvorm. Er is hiermee een vernieuwende bijdrage geleverd aan het vakgebied van Built Environment.

De manier waarop mensen samenleven in een maatschappij (wonen, mobiliteit, leefomgeving, etc.) bepaalt mede of mensen zich prettig voelen in hun buurt, wijk of stad. Bevolkingsgroei en een wereldwijde blijvende verstedelijking zorgen voor meer mensen die van dezelfde ruimte gebruik maken. Tegelijkertijd vindt in delen van het landelijk gebied vergrijzing plaats en vallen voorzieningen weg. Door slimme oplossingen te bedenken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving, met oog voor de mens, hun gedrag en hun behoeften, houden we het leven in zowel het stedelijke als het landelijk gebied plezierig voor verschillende gebruikers.

Het vakgebied Built Environment en de manier waarop wij als professionals daaraan vormgeven, wordt dus uitgedaagd om de thema’s leefbaarheid en duurzaamheid integraal mee te nemen bij het inrichten van de ruimte. Wij hebben tools in handen om onze maatschappij leefbaar te houden, zowel voor nu als richting de toekomst.

Het magazine Duurzaamheid & Leefbaarheid is een bundeling van de eindproducten en een omschrijving van proces waar we het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt.