Hoe digitalisering van mobiliteit tot exclusie kan leiden

Hoe digitalisering van mobiliteit tot exclusie kan leiden

09/04/2023 - 15:26

In de periode 2020-2022 werd met EU-financiering onderzoek gedaan naar het verkleinen van de digitale kloof voor kwetsbare doelgroepen. Een van deze projecten was het Dignity-project, waar BUas partner van was. Het doel was inclusieve ontwerptools te ontwikkelen voor websites, apps en interfaces.
Built Environment
  • Kennis

Het project onderzocht de digitale kloof in vier Europese regio's met betrokkenheid van kennisinstellingen, overheden en marktpartijen. Nick Van Apeldoorn was namens BUas één van de onderzoekers en begeleidde het customer journey-traject. Hij benadrukt dat digitalisering sommige mensen uitsluit door factoren zoals financiën, taalbarrières, fysieke beperkingen, gender en ouderdom.

Daarbij treedt er ook een stapelend effect op. “Door digitalisering wordt informatie steeds tekstueler. Als ouderen een taalachterstand hebben, slecht ter been zijn of verslechterd zicht hebben, stapelen exclusierisico’s zich op. Met inclusief mobiliteitsbeleid dat ééndimensionaal is gericht op bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid, loop je het risico dat veel mensen nog steeds niet kunnen meekomen.” 

Het doel van het Dignity-onderzoek was om tot inclusieve ontwerptools te komen voor onder meer websites, apps en interfaces. Dat is gelukt, stelt Van Apeldoorn. “In onze toolkit worden mobiliteitsproviders stap-voor-stap meegenomen in hoe ze hun product toegankelijk kunnen inrichten.”

Zowel BUas als andere kennispartners willen vervolgonderzoek doen en hebben daarvoor proposals ingediend. Van Apeldoorn wil graag de theoretische inzichten vertalen naar praktische toepassingen.

Lees het uitgebreide interview op de website van OV Magazine.