Een miljoenenstad maar geen wereldstad

Een miljoenenstad maar geen wereldstad

01/25/2022 - 11:46

Lagos begon in de 15e eeuw als een kleine handelspost voor de Portugese schepen die aan meerden om slaven, kruiden en ivoor te handelen. Ruim 600 jaar later is deze handelspost uitgegroeid tot de grootste stad van Afrika, er wonen sinds 2014 rond de 21 miljoen mensen terwijl dit er in 2006 nog maar 8 miljoen waren. Deze extreme bevolkingsgroei zorgt voor veel problemen in de stad. De vraag is daarom hoe Lagos hier het beste mee om kan gaan.
Built Environment
  • Kennis

Dit artikel is geschreven door Jurre van der Veen als onderdeel van het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden tijdens academisch jaar 2020 - 2021

Lage kansen in de sloppenwijken

De grootste problemen van de extreme bevolkingsgroei zijn vooral nadelig voor de arme bevolking. Door de snelle groei zijn er bijvoorbeeld te weinig huizen om de grote populatie een dak boven het hoofd te bieden. Hierdoor ontstaan grote sloppenwijken die verspreid over de stad liggen, in 2013 werden er zelfs meer dan 100 geteld. 7 op de 10 Lagosians leven in deze sloppenwijken en dit aantal blijft groeien, omdat er weinig ruimte is leven mensen dicht op elkaar. Makoko (een van de grotere sloppenwijken) groeit zelfs zo snel dat veel van de krotten op het water van het Lagos Lagoon worden gebouwd (Leithead, 2017). Naar schatting leven er 315 duizend van de 400 duizend inwoners op het water. Omdat men in dit soort sloppenwijken erg dicht op elkaar woont is het lastig om de hygiëne te controleren, maar 16% van de populatie van Lagos heeft bijvoorbeeld toegang tot schoon drinkwater. In de huidige tijden van het corona virus is dit extra gevaarlijk, mensen kunnen zich niet wassen en vaak leven ze te dicht op elkaar om afstand te bewaren. Omdat de stad zo snel groeit zijn er ook te weinig ziekenhuisbedden, in de 288 ziekenhuizen en huisartsenposten zijn maar 0.8 bedden per 1000 inwoners (Lawanson, 2020).

"Ieder uur komen er 89 migranten aan in de stad"

Naast de slechte hygiëne is het ook lastig voor mensen die onder de armoede grens leven om te leren. Er zijn namelijk te weinig scholen en leraren om de leerlingen naar school te laten gaan. Vaak kunnen de bewoners het ook niet betalen waardoor 13% van de bevolking niet kan lezen en schrijven. Het groeiende aantal zorgt er ook voor dat ongelijkheid toeneemt, het aantal wat in armoede blijft leven is namelijk groter dan het aantal dat geluk heeft en de ellende ontsnapt (Leithead, 2017).

Plattelandsvlucht en vruchtbaarheid

Maar waar komt deze extreme bevolkingsgroei vandaan? Nigeria is een van de snelst groeiende landen ter wereld, in 2006 had het land nog maar 140 miljoen inwoners maar dit is in 2020 opgelopen naar de 214 miljoen. Het is daarmee het land met de meeste inwoners in Afrika en de nummer 7 van de wereld (World Population Review, 2020). Twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens, een groot deel hiervan werkt in de landbouw sector en moet overleven van minder dan 2 dollar per dag. Er ontstaat daarom een plattelandsvlucht naar de aantrekkelijke steden waar veel gezinnen naar toe trekken om een beter leven te vinden. Op het platteland komen ze namelijk niet aan werk. Ieder uur komen er 89 migranten aan in de stad (ayomiafuwape, 2019).

De steden zijn zo aantrekkelijk omdat Nigeria economisch erg snel groeit, het land is namelijk de grootste olie exporteur van Afrika en veel bewoners willen een graantje mee pikken. Een andere reden dat de bevolking zo snel groeit is omdat het vruchtbaarheidspercentage in Nigeria erg hoog ligt, volgens statistieken uit 2017 kreeg een vrouw gemiddeld 5,46 kinderen. Het vruchtbaarheidscijfer ligt zo hoog vanwege het tekort aan voorbehoedsmiddelen, het kindersterfte cijfer en de lage levensverwachting. Door al deze factoren groeit de bevolking van Lagos met 3,5% per jaar (Leithead, 2017).

Van sloppenwijk tot winkelcentrum

Het bestuur van Lagos is al een aantal jaar bezig om de drukte te verminderen in de stad, er worden bijvoorbeeld veel wolkenkrabbers gebouwd om ruimte te besparen. Verder hebben ze plannen om winkelcentra en bedrijfscomplexen te bouwen om buitenlandse investeerders te werven waardoor de stad kan uitgroeien tot een moderne metropolis.

Het probleem is wel dat veel van deze plannen gevestigd worden op plekken waar veel sloppenwijken liggen, maar volgens de regering krijgen de huidige bewoners banen aangeboden in de nieuwe winkelcentra. Ook wil de regering wat doen aan de drukte op straat door te werken aan de infrastructuur en het openbaar vervoer.

"Er worden veel wolkenkrabbers gebouwd om ruimte te besparen"

Het is lastig om een algemeen plan te maken voor alle sloppenwijken omdat ze op verschillende manieren zijn gebouwd en omdat er verschillende bevolkingsgroepen leven. Toch is er een “Urban Renewal Program” ontwikkeld om de sloppenwijken te vernieuwen door watervoorzieningsinstallaties aan te leggen. Zoals al eerder werd vermeld was de hygiëne in de sloppenwijken erg slecht, maar door de nieuwe watervoorzieningsinstallaties kunnen er meer toiletten en kranen aangesloten worden om de persoonlijke hygiëne te verbeteren. Verder zijn er een aantal algemene maatregelen genomen om de infrastructuur in de sloppenwijken te verbeteren en om beter gebruik te maken van land door de hoogte in te bouwen (The Guardian, 2015).

Zonder condooms geen snelle ontwikkeling

Of alle initiatieven en plannen van het bestuur van Lagos voldoende zijn om de bevolkingsgroei bij te houden op korte en lange termijn is nog maar de vraag. Er zijn namelijk nog geen plannen om extra scholen aan te leggen, de lessen te verbeteren en de leraren beter te betalen. Ook wordt er nergens gesproken over seksuele voorlichting en de hogere productie van voorbehoedsmiddelen. Maar de economische groei en het “Urban Renewal Program” zijn een goede start om op lange termijn van Lagos een miljoenenstad een wereldstad te maken. Er zijn voorspellingen dat aan het einde van deze eeuw het vruchtbaarheidscijfer zal dalen van 5,46 naar 2,18 kinderen per vrouw. Dit is waarschijnlijk wel te laat om Nigeria van de 7e plek naar de 3e plek te brengen van de wereld qua inwoneraantal. De maatregelen zouden de drukke stad in ieder geval wel leefbaarder moeten maken.

Het bestuur van Lagos is zoals hierboven werd beschreven al aardig op weg om de problemen op te lossen om met de extreme bevolkingsgroei om te kunnen gaan. De plannen om de hygiëne te verbeteren en om buitenlandse investeerders te trekken met nieuwe winkelcentra en bedrijfscomplexen zijn bijvoorbeeld slimme oplossingen. Deze kunnen aangevuld worden met een verbeterd educatie systeem en een verhoogde productie van voorbehoedsmiddelen. Op lange termijn zal Lagos door deze oplossingen weer de reputatie terug kunnen krijgen van een mooie kustplaats, maar ze hebben nog een lange weg te gaan.

Bibliografie: