100.000 mensen extra met fiets naar werk

100.000 mensen extra met fiets naar werk

07/26/2022 - 09:22

Het lectoraat Urban Mobility Planning van BUas heeft onderzoek gedaan naar de fietsbereikbaarheid van treinstations voor het Ministerie van I&W.
Built Environment
  • Kennis

Met een ’nationaal fietsplan’ wil staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) de komende jaren 100.000 extra Nederlanders de fiets naar het werk laten pakken. Zij trekt tientallen miljoenen euro’s uit voor bakfietsparkeerplaatsen, fietssnelwegen en -tunnels.

Het lectoraat Urban Mobility Planning van BUas heeft samen met StraTopo voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de fietsbereikbaarheid van treinstations in 14 grootschalige woningbouwgebieden. Deze gebieden zijn in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangewezen om de woningbouw te versnellen. Uit de analyses blijkt dat de uitgangspositie voor de fiets-trein combinatie binnen de NOVI-gebieden redelijk is. Met name de reistijd van de woningbouwgebieden tot de intercitystations vormt een aandachtspunt. Voor het verstedelijkingbeleid is het daarom belangrijk om in te zetten op woningbouwontwikkeling op de plekken die binnen fietsreistijd van deze intercitystations vallen. Hiernaast zijn er nog voldoende mogelijkheden om de fietsbereikbaarheid te verbeteren door vertragingen in het fietsnetwerk te verminderen en door barrières te verminderen. De analyses bieden het ministerie van I&W concrete handvatten om de afstemming van mobiliteit en ruimte in Nederland verder te verbeteren.